Головна » Статті » Історія с. Ковалівка » Місця і архітектура [ Додати статтю ]

Перша письмова згадка про КОВАЛІВКУ та її розташування
Перша письмова згадка про село датується 1785 роком. Але, як свiдчать старожили, село виникло набагато ранiше, та було спустошене набiгом татар. У ХVІ столiттi основним власником Ковалiвки як i навколишнiх сiл - Олешi, Григорова, Доброводiв, була ciм'я Женевських. Але 13 сiчня 1628 року тодiшнiй власник села Олександр Саневський за 26.600 польських злотих заставив у Львовi на три роки Станiславовi Крагулецькому i Войцеховi Бронавському. Влiтку 1629р. майже все село було знищене внаслiдок вторгнення тaтapiв, що пройшли через Монастирищину i попрямували до Бурштина. У жовтнi цього ж року татари з награбованим добром поверталися назад. Бiля Ковалiвки зустрiч їх польський воєвода дa Станiслав Любомирський i розгромив. 
Переказ про заснування села Ковалiвка.
 Про походження села iснує цiкава легенда. 
Торговим шляхом, що проходив через Ковалiвку, часто їздили купцi. Одного разу їхав ним молодий красень-купець. Поломалася йому бричка, пiшов шукати коваля. Коли знайшов, то забув за чим прийшов. Зачарувала його незвичайною вродою дочка коваля. 3 того часу приїжджав до села, до дочки коваля. Зрештою одружився з дiвчиною, залишився там жити i став освоювати ковалiвську справу. Певне, що освоїв її добре. В подружжя пiдростали дiточки i то лише caмi хлопчики. Котрийсь з них, а може i два, стали ковалями, продовжили ковальську династiю. Так, за багато десятилiть ще бiльше розкорiнився той ковальський рiд i село було назване на честь тої великої родини - Ковалiвкою. 
Потiм пронеслися над селом воєнні урагани. Багато молодих чоловiкiв було забрано до вiйська, iншi caмi пiшли в козацькi загони. І поволi вигасло те поколiння ковалiв, пропав його слiд в історії . Не стало тої родини, пропала i та перша кузня, у якiй вчилися, у батька ремесла його сини. Замiсть неї була побудована iнша, i вже другi люди в нiй працювали. Залишилася вiд колишнього ковальського роду лише назва села - Ковалiвка. 
На жаль, нixто з ковалiвських людей не вiв лiтопису села з давнiх-давен, фiксуючи подiї piк за роком, вписуючи людськi долi. Якби ж то мали ми, теперiшнi жителi села Ковалiвки, такий документ, скiльки ж то прояснилося б перед нами наше минуле i наскiльки багатшими стали би ми духовно. Але ж нeмaє такого лiтопису i минуле наше оповите суцiльною темрявою невiдомостi, у якiй то тут, то там ще блисне з давнини якийсь непевний вогник, освiтлюючи несмiло невеличке коло навколо себе, вiдвойовуючи для нас трiшечки знань про минувшину. Оця легенда про Ковалiвку, про походження її назви, усно, з уст в уста, передавалася вiд одного поколiння ковалiв чан до iншого, i є тим ледь жеврiючим вогником нашого знання про те, що дiялось колись. А може, i був лiтопис села, може писав його хтось, та загинув вiн сам вiд ворожих рук i десь або на вoгнi згорiв, або стлiв, у землi закопаний, його лiтопис - свiдок подiй далеких pокiв? Все для нас теперiшнiх, повите невiдомiстю, i треба великої працi i то багаторiчної , щоб бодай щось дiзнатися про те, що діялось колись. 
Географiчно-природниче розташування населеного пункту
Село Ковалiвка розташоване на захiднiй частинi Подiльської височини у лiсостеповiй зонi, за 46 км вiд другої за величиною рiчки України - Днiстра. Мiсцевiсть навколо села здебiльшого рiвнинна, хоча трапляються i горби, що є характерним для цієї частини захiдноукраїнської територiї. Вiд Ковалiвки до районного центру мicтa Монастириськ вiдстань 6 км, а до найближчої залiзничної станції м. Бучач 22 км. Через село проходить автошлях Бучач - Монастириськ - Пiдгайцi. 
Межує село Ковалiвка: 
3 пiвночi - з селом Доброводи i з його полями. 
Із сходу сусiдами Ковалiвки є села Переволока, Олеша, Савелiвка та їхнi поля. 
3 пiвдня сусiдом є м. Монастириська i прилеглi до нього околицi, а також поля села Горiшньої Слобiдки. 
Із заходу - частина полiв теж Горiшньої Слобiдки i поля села Швейкiв. 
Топонiмiчнi назви його околиць i кутків.
Про походження назви села вiдповiдь вже дана. Iншої його назви не iснувало. Не збереглася вона i в народних переказах. Топонiмiчнi назви околиць Ковалiвки i її кутків є досить цiкавими, як i вcix сiл України. Навколо села є тaкi урочища: 
1). Грабина. 
За переказами, там був колись гарний грабовий лiс. Видно, ще десь в часи середньовіччя, коли досить прискорено розвивалося сільське господарство, зростав попит на зерно на європейських ринках, тодi, напевне, власник того лiсу i вcix навколишнiх земель, наказав вирубати лiс, розширити посiвнi площi. Його пiдданi так i зробили. І не стало лiсу. На його мiсцi зачорнiла рiлля, а потiм заколосилося поле. Так воно є i до цих пiр. Заводськi там поля, та ще й обширнi пасовища. Вiд лiсу залишилась лише назва. А згодився б вiн нам, нинішнім людям. 
2). Липники. 
Про походження цiєї назви нeмaє вiдомостей. Там теж тепер поля, i нiякого натяку про липи нема. І все ж про щось ця назва говорить. Очевидно, все-таки цвiли колись жовтим медовим цвiтом там липи, i бджоли прилiтали до них роями. Хтось винищив i липовий гай. Очевидно, все дiялося за панських часiв, а лани дбали не про нашу землю, а про свiй iнтepec. 
3) Вишники. 
Назва така поля є, але вишень там нeмaє. Певне, сталося з вишнями те ж, як i з липами, як i з грабиною. Там, де шуміли і цвіли ці дерева, попрацювали спочатку сокири, а потiм пройшли плуги . Зерно мало вартість більшу , як липи i вишнi. 
4). Пiд Лугом. 
Ця назва красномовно говорить про луг . Там i тепер є пасовища, i були, як видно, здавна. Мiсцевiсть там зволожена, трава росте добре i випасапься в тiм урочищi сiльська худоба пiд наглядом пастушкiв. В тому урочищi завжди панує пожвавлення i лунають дитячi голоси та сміх. 
5). Поперечки. 
Назва урочища трохи незрозумла. Доводиться здогадуватись, що там пролягали колись поперечнi ниви. Може селянськi поля по вклинювалися в панськi. Може панам це було вигiдно, щоб ставити в незручнiсть селян , брати з них дани ну за доступ до cвoїх полiв? 6). Вовчi Лози. 
А це назва взагалi досить незвичайна . Лози там дiйсно є . З тих лозин умiльцi кошики плетуть, i в давнину, напевне, плели ще більше , бо ж треба кошикiв у господарствi. Вони ж досить зручнi i мiцнi, i при цьому досить легенькі . Веснами на тих лозах чудовi жовтi котики вербовi ряснiють. Але чому тi Лози Вовчi? Видно , що в давнину вони були досить густими, подiбними на лiс, i в холоднi зимп , приближаючи до села, там ховалися вовки, якi завдавали селянським господарствам немало шкоди . Звiдти вовки вибiгали i туди ховалися. І назвали селяни те урочище Вовчi Лози. 
7). Млаки. 
Така назва трапляється не в одному селі на Укpaїнi. Там, у Ковалiвцi, низинна мiсцевiсть, мочери. Ростуть там водянi трави , водянi птахи. В посушливi літа мочери пересихають i там пасеться худоба , але здебільшого вони завжди заболоченi. 
8). Лиса Гора. 
Вона недалеко села. Це досить – таки височенький горб, що панує над навколишньою мiсцевiстю. Лiтом вiн вкритий жорсткою травою і рiзним лiкарським зiллям. Там пасеться худоба. 
Подiбних назв теж багато в Укpaїнi . Видно , такі назви людям подобаються.  

9). Рудки. 
Taкi назви урочищ теж не поодинокі . Найбільше вони трапляються на Полiссi. Але є вони i на Подiллi. Руда, Рудка, Рудня – ці назви переважно властцвi i для Волинi i Чернiгiвщини. Походить ця назва вiд поширення у грунтах, в землi залiзних руд. Їх, тi руди, люди добували, i в руднях плавили з них залiзо. Руднi будувалися бiля рiчок. Мiхи та важкий молот рухало млинове колесо. Отже, назва Рудки свiдчить про давню українську металургiю. Полiськi руднi, наприклад, були арсеналом Козацької України ХVII – I пол. XVIII ст. Тож i нашi Ковалiвськi Рудки названi так не випадково. Якусь свою особливу роль у давнину вони мали. Тепер там звичайнiсiньке, трохи зволожене поле, i нixто не здогадується, чи була колись в тiй землi залiзна руда, подiбна на iржу, чи не була. 
1 О). Ятвержина. 
Ця назва околицi села явно не українська, хоч i досить гарно, поетично звучить. Найскорiше, це - польська назва. Цiкаво дослiдити, що означає це слово в польських словниках. Свiдчить вона нам лише одне: в Ковалiвцi з давнього часу було багато польських поселенцiв. Тож i залишили вони свiй слiд i в назвах географiчних. 
11). За Костьолом. 
Є в Ковалiвцi залишки старого польського костьолу. Ti землi, що поза ним, люди i назвали : "За Костьолом" 
12). За Яном. 
Знову польський слiд i в цiй назвi. Видно був колись на околицi того поля, чи поблизу села, пам'ятник якомусь Яновi. Така назва, Святий Ян, зустрiчалася i на Теребовлянщинi Тернопiльської областi. Невiдомо коли, i не знати, хто пам'ятник св. Яновi розбив, зруйнував. Heмaє тепер з нього нi камiнчика. А ось назва залишилася, хоча урочища. 
13). Старий Сад. 
Дiйсно є такий Сад в Ковалiвцi. Старий, запущений , але ще зеленiючий i квiтучий веснами. 
14). Кривулина. 
Це початок села. Являє вiн собою дуже покручену бiчну вулицю. 
Лicи Ковалiвський і Савелiвський (частина) 
1). Березина. 
Це березовий лiс за селом, точнiше навпроти села на горбi. 
2). Яворчики.
 Лiс, де ростуть явори ще з давнiх-давен. Вони - переважно винищенi, але частина їх чудом збереглася як iсторична пам'ятка. 
3). Грабина - невеличкий грабовий лiсок поблизу села. 
4). Соснина. 
Є i такий лiс на околицi Ковалiвки. Бiля давнього лiсового невеликого масиву є на горі і молоді сосною насадження. 
Частини села (кутки) 
1). Кривулина - це початок села, досить крива дорога , побiч якої розмiщуються хати. 
2). Завода - це куток села за рiчкою Добровiдкою. 
3). Ксьондзова вулиця - там колись було проворство, де жив священник Красiцький. Та дорога веде до Савелiвки. 
4). За Яна - називається ця частина села так тому, що там колись стояв пам'ятник св. Яну. Тепер там ферма ТзОВ "Ковалiвське". 
5). Вивiз (стара дорога на с. Олеша). Побiч неї знаходяться спиртзавод i млин. 
6). Клебанiя - в тiй частинi села було проворство (плебанiя) польського ксьондза. В цiй частинi села є польський цвинтар i старий костьол. 
7). Коло Церкви - тут центр села, найкраща його частина. 
Джерело: http://kovalivka.at.ua
Категорія: Місця і архітектура | Додав: BUFFON (08.03.2009) | Автор: Дитиняк Руслан E
Переглядів: 2047 | Рейтинг: 2.7/3
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]